Wie zijn wij?

Wat is vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl?

Vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl is een on-line dienstverlener die u in staat stelt uw eigen vaststellingsovereenkomst te genereren op basis van door u in te vullen data. Wij breiden deze modellen uit in de toekomst. Een professionele juridische firma die gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsrecht levert de modellen, en afhankelijk van de koop, aanvullend juridisch advies of maatwerk.

Hoe werkt het?

Door middel van een koop via creditcard of – later – Ideal kunt u zelf de overeenkomst samenstellen. Na ontvangst van de betaling kunt u de overeenkomst of het model downloaden en/of ontvangt u deze al dan niet tezamen met een advies. Hiertoe wordt contact met u opgenomen door de juridische firma. Wij kunnen u ook ondersteuning bieden voor de door u al opgestelde contracten of arbeidsrechtelijke kwesties, en deze nakijken of u adviseren tegen een lage, vaste vergoeding.

Wie zijn de mensen achter vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl?

Wij zijn gedurende meer dan 25 jaar juridische specialisten op allerlei terrein. Voor de vaststellingsovereenkomst wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gerenommeerde firma met als specialiteit het arbeidsrecht.

Bent u werkgever of werknemer?


Werkgevers


Werknemers

Veel gestelde vragen over vaststellingsovereenkomsten

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, is een overeenkomst tussen twee partijen om een geschil te beslechten zonder tussenkomst van een rechter.

In de praktijk wordt een vaststellingsovereenkomst, of beëindigingsovereenkomst, vooral gebruikt in het arbeidsrecht.

Meestal wordt zo’n overeenkomst dan gebruikt om, zonder tussenkomst van de kantonrechter, een akkoord te sluiten tussen werkgever en werknemer over een ontslagprocedure.

Mag ik als werkgever aan vaststellingsovereenkomst aanbieden aan zieke werknemer of bij zwangerschap?

Ja, dat mag!

De werknemer is overigens niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Maar als de werkgever een dusdanig goed (financieel) aanbod doet, is de werknemer vrij om dit aanbod te accepteren en de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst?

De werkgever is vaak duurder uit dan een ontslagprocedure bij de kantonrechter. Dit komt vanwege het feit dat de werkgever meestal een zeer gunstig financieel aanbod doet aan de werknemer, om zo een gang naar de rechter te voorkomen.

Vaak worden naast het het financiële component, ook nog secundaire voorwaarden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

Zo kan een werkgever bijvoorbeeld aanbieden om het concurrentiebeding of relatiebeding te laten vallen. Een ander voorbeeld is dat een werknemer totdat hij een nieuwe baan vindt, nog gebruik mag maken van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de huidige werkgever. Denk hierbij aan het gebruik van de zakelijke telefoon, laptop, lease-auto, etc.

Bij een ontslagprocedure bij de kantonrechter, moeten al deze secundaire voordelen door de werknemer letterlijk per direct worden ingeleverd. Vervolgens kan het wel 6 maanden in beslag nemen voordat de zaak voorkomt bij de kantonrechter. Daarna duurt het meestal nog eens 6 maanden voordat de kantonrechter uitspraak doet.

Al die tijd kan een werknemer dan geen gebruik maken van deze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Met een vaststellingsovereenkomst kan dit wél!

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst?

Tijd, geld, onzekerheid en frustratie. Dat zijn samengevat de voordelen van een vaststellingsovereenkomst.

Voor beide partijen is een ontslagprocedure niet leuk, maar zolang men goede afspraken kan maken (en die ook worden nagekomen), is een vaststellingsovereenkomst vaak de beste oplossing.

Het voorleggen van een ontslagdossier aan de kantonrechter kost vaak veel tijd, vaak wel een half jaar. In al die tijd zit de werknemer in onzekerheid. De werknemer zal juridische bijstand nodig hebben, wat ook weer geld kost.

Tevens is er altijd een 50% kans dat de werknemer de ontslagprocedure verliest bij de kantonrechter. En hoewel kantonrechters in ontslagzaken vaak de kant van de werknemer kiezen, kan de werknemer vaak niet op tegen het juridische geweld van de werkgever.

Met een vaststellingsovereenkomst hebben zowel werkgever als werknemer duidelijkheid en kan er letterlijk dezelfde dag nog een akkoord gesloten worden.

In de praktijk zal een werkgever een aanbod doen, wat beter is dan de gemiddelde uitspraak van een kantonrechter, in de hoop dat de werknemer hiermee akkoord gaat.

De werknemer zal meestal ook eieren voor zijn geld kiezen, omdat een gang naar de kantonrechter toch een beetje een zaak van ‘alles of niets’ is.

Met een vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer in elk geval duidelijkheid en vaak een zeer ruime financiële compensatie om een eventuele periode van werkloosheid te overbruggen.

WW en een vaststellingsovereenkomst.

De werknemer heeft na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst nog altijd recht op WW.

Hiervoor gelden wél onderstaande voorwaarden:

  • De werkgever heeft initiatief genomen om over te gaan tot beëindiging van het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst.
  • De werknemer is geen verwijtbaar handelen aan te rekenen. De werknemer heeft géén recht op WW als het ontslag komt door diefstal, verduistering, mishandeling of werkweigering door de werknemer.
  • Van de afgelopen 36 weken heeft de werknemer er minstens 26 gewerkt.
  • Er is sprake van een minimaal verlies aan wekelijkse arbeid van 5 uur.
  • De werknemer heeft geen passend werk geweigerd.